10 เรื่องบอกคุณภาพของบริษัท รปภ.

 

1.ดูแหล่งอ้างอิงที่มาของบริษัท รปภ.
2.ดูเรื่องมาตรฐานสากล ของบริษัท รปภ.
3.เรื่องความพร้อมของบริษัท รปภ.
4.เรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้ บริษัท รปภ.
 5.เรื่องการประเมินผู้ให้บริการ บริษัท รปภ.
6.เรื่องใบรับอนุญาต พนักงานรักษาความปลอดภัย
7.เรื่องใบรับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
8.เรื่องศูนย์อบรมรับอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัย
9.เรื่อง ประกันหรือการรับผิดชอบ ต่างๆ
10.เรื่องประกันภัยสากลและของผู้ให้บริการ


10 อันดับบริษัทจัดหา รปภ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

1. Saensri Security Guard Co., Ltd. เอสเอสจี 

2. GS Security Guard Co., Ltd.
3. รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด กรุ๊ป
4. PCS
5. HLIS
6. SAEN FAH แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป   จำกัด
7. Security Entrust Guard
8. VC Security
9. ITG  SECURITY
10. RICH SECURITY

ที่มา www.ssgsecurityguard.com